Et skritt nærmere status som fremragende

Det juridiske fakultet er blant åtte finalister som kan få et Senter for fremragende utdanning. - Et signal om at vi har gjort noen riktige valg, sier dekan Dag Michalsen.

Gruppebilde, medlemmene av CELL teamet jubler

Begeistring: Medlemmer av CELL-teamet uttrykte glede over å være SFU-finalister (foto: UiO/Egil Jahren)

I dag ble det klart hvilke 8 fagmiljøer som har gått videre i prosessen om å få tildelt status som Senter for fremragende utdanning (SFU). I alt tre søknader fra UiO gikk videre, deriblant søknaden til Centre on Experiental Legal Learning (CELL).

Fremtidens jusstudium

Det juridiske fakultet har de senere årene trappet opp arbeidet med utviklingen av jusstudiet, et arbeid som nå koordineres gjennom CELL. Nye undervisningsformer er sentralt i satsingen, med vekt på studentaktiviserende undervisning. Videre skal utdanningen omstilles slik at utdannede studenter er bedre rustet for utfordringer skapt av ny teknologi og digitalisering. 

- Vi skal utdanne fremtidens jurister, forklarer Malcolm Langford, senterleder ved CELL. - Vi skal gi studentene ferdighetene som kreves i et yrkesliv i endring, og vi skal gjøre det slik at de får en dypere forståelse av juristens rolle i samfunnet.

Den endelige beslutningen om tildeling av SFU vil være klar innen utgangen av 2019. Før en endelig beslutning skal vurderingskomiteen besøke og intervjue finalistene.

Les også: Malcolm Langford tildelt UiOs utdanningspris

Stor betydning

- Jeg gratulerer ansatte og studenter i CELL-teamet med en god søknad, sier dekan Dag Michalsen. - Det er gledelig at vi er blant finalistene, og jeg er naturlig nok spent på den videre prosessen. En SFU-status vil åpenbart være av betydning for både jusstudiet, våre studenter og fakultetet. 

Senter for fremragende utdanning

Tildeles av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning)

21 søknader ble levert for 2019. Inntil seks fagmiljøer kan få SFU-status i 2019  

Søknadene vurderes av internasjonal ekspertgruppe.

Søknadene gis en score fra 1 til 7. Søknaden til CELL fikk score 6.

Et SFU tildeles inntil 67 millioner kroner fordelt på 10 år.

I dag finnes det åtte Sentre for fremragende utdanning i Norge. SFU-ordningen har som mål å stimulere utvikling av undervisning og innovative læringsformer i høyere utdanning. Med SFU-status kan et fagmiljø tildeles inntil 8 millioner kroner pr år over to 5-års perioder.

- Jeg ser på den foreløpige vurderingen av vår søknad som et signal om at vi har gjort noen riktige valg i arbeidet med studiekvalitet, fortsetter Michalsen. - Og uavhengig av SFU-status skal vi fortsette vårt gode arbeid med å utvikle undervisningen på jusstudiet.

Studentpartnere

Et av målene for CELL er at studentene skal involveres som en ressurs både i utformingen og gjennomføringen av undervisningen. Studenter skal blant annet være lærerassistenter på flere emner, og i CELL består halvparten av teamet av studenter.

- Dette er en anerkjennelse av at vi gjør en viktig jobb, sier jusstudenten Nicole Versland. Hun har tidligere vært lærerassistent på valgemnet Forhandlinger, og er nå en del av CELL-teamet. Der har hun og flere andre studenter bidratt med utformingen av SFU-søknaden. Nå jobber de med de videre planene for CELL.

- Studentene er en stor ressurs, og det ligger et ubenyttet potensiale der som kan hentes ut ved å engasjere dem i større grad i læringen og utformingen av undervisningen. Får vi status som Senter for fremragende utdanning blir det et kjempebidrag for prosessen.

Les mer:

Publisert 26. juni 2019 07:37 - Sist endret 4. juli 2019 21:37