Nye styremedlemmer

De fast vitenskapelig- og teknisk administrativt ansatte har valgt sine respektive representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret.

Valg av representanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter skjer i desember.

Valgstyrets kunngjøring

Valgstyret har i dag sammen med USIT talt opp stemmene i fakultetsstyrevalget for perioden 01.01.20 – 31.12.23 for ansattgruppene faste vitenskapelige og teknisk-administrative.

For gruppen faste vitenskapelige var valgoppslutningen 61,3 prosent, og følgende er valgt:

  • Fast representant: Professor Inger Berg Ørstavik, IFP
  • Fast representant: Professor Ole Kristian Fauchald, IOR
  • 1. vararepresentant: Professor Heidi Mork Lomell, IKRS
  • 2. vararepresentant: Professor Eirik Østerud, IFP
  • 3. vararepresentant: Professor Beate Sjåfjell, IFP
  • 4. vararepresentant: Førsteamanuensis Jakob Elster, SMR

For gruppen teknisk-administrative var valgoppslutningen 60,0 prosent, og følgende er valgt:

  • Fast representant: Senioringeniør Odd Erik Pedersen, IT-seksjonen
  • 1. vararepresentant: Seniorrådgiver Elisabeth Perioli Bjørnstøl, SMR
  • 2. vararepresentant: Rådgiver Per Jørgen Ystehede, IKRS

Valgstyret gratulerer alle de valgte!

For valgstyret,

Eirik Haakstad

Publisert 29. nov. 2019 09:00