Vil knytte tettere bånd mellom akademia og praksisfelt

30. oktober gikk startskuddet for det nyopprettede Senter for kommersiell rett ved Det juridiske fakultet. Senteret tar mål av seg å være en møteplass for forskere og praktikere innenfor fagfeltet.

Ledergruppe for Oslo senter for kommersiell rett: Ivar Alvik, Birgitte Hagland (leder) og Marte Eidsand Kjørven. Foto: UiO/Eva Dobos

Målsetting med senteret er å styrke fagfeltet kommersiell rett ved fakultetet, og senteret er  forankret både formelt og faglig i Institutt for privatrett og Nordisk senter for sjørett.

Nordisk perspektiv

Opprettelsen av senteret har et nordisk perspektiv, og senteret vil etablere et formalisert samarbeid med tilsvarende sentre i Norden. Med et slikt samarbeid ønsker man å styrke det nordiske rettsfellesskapet innen kommersiell rett, og være en nordisk stemme i europeiske og internasjonale sammenhenger. Fra før er det etablert sentre for kommersiell rett ved Stockholms Universitet, Lunds Universitet og Københavns Universitet.

Møteplass

– Senteret skal være møteplass for akademikere, advokater, dommere, næringsliv og myndigheter, og fremme diskusjoner om sentrale og aktuelle rettsspørsmål, forteller instituttleder John Asland ved Institutt for privatrett. Ifølge instituttlederen vil senterets arrangementer spenne fra frokostmøter til større seminarer.

Mer om åpningen på Institutt for privatretts nettsider.

Publisert 4. nov. 2019 20:57 - Sist endret 4. nov. 2019 20:58