Får finansiering til å utvikle studentaktiv læring

Fakultetets arbeid med å utvikle studentaktive læringsformer har fått  5 millioner fra Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning .

Malcolm Langford med blomster

Prosjektleder for SFU-søknaden Malcolm Langford både delte ut og mottok blomster da CELL feiret seg selv.

Foto: ©UiO/Eva Dobos

Bak søknaden står fakultetets utdanningssatsing Centre on Experiential Legal Learning (CELL) som har som mål å utvide og utvikle erfaringsbasert læring innenfor juridiske fag og fakultetets øvrige fagkrets.

Et riktig grep

– Tildelingen fra Diku er ikke bare gledelig, det viser at vårt grep med å samle innovative undervisningskrefter i et senter har vært riktig. I til sammen to tildelinger har vi nå fått nesten seks millioner til å utvikle fremtidens jusstudium, sier dekan Dag Michalsen.

Dekanen forteller at neste steg allerede er tatt, CELL har søkt Diku om status som Senter for Fremragende Utdanning (SFU) med en potensiell finansiering på 67 millioner fordelt på to fem-årsperioder om søknaden går gjennom.

CELL-teamet
CELL-teamet samlet.
Foto: ©UiO/Eva Dobos

– Den beste søknaden jeg har lest, sa en engasjert Michalsen da teamet bak søknaden møttes til feiring av Diku-tildelingen og SFU-søknaden. Han understreket at CELL og SFU-søknaden dreier seg om hvordan jurister og juristutdanningen skal se ut om 10 år, og at fakultetets ambisjon er å ligge i front på dette området.

CELL er fakultetets hovedstrategi for innovasjon på utdanningsfeltet, og målsettingen er at senteret skal være skal være en ressurs for studentaktiv læring hvor underviserne samles for å dele kunnskap og lære av hverandre.

Har samlet ulike initiativ

Malcolm Langford (f.v.) er prosjektleder for SFU-søknadsteamet, Erling Hjelmeng er prosjektleder for CELL og dekan Dag Michalsen.
Foto: ©UiO/Eva Dobos

På den interne markering beskrev studiedekan Erling Hjelmeng sin rolle mest som en fasilitator som har samlet initiativ fra ulike faglærere og miljøer under en paraply: CELL.


- Man kan godt si at jeg har plukket moden frukt og samlet dem - til noe som Diku og andre ser er en god, variert og tiltrekkende anretning , sa studiedekanen i sin gratulasjonstale.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 30. apr. 2019 15:54 - Sist endret 3. juni 2019 12:30