Fikk prestisjeordning for å utvikle jusutdanning

Det juridiske fakultet tildeles Senter for fremragende utdanning. - Dette har stor betydning for utviklingen av fremtidens juristutdanning, sier dekan Dag Michalsen.

Glad dekan: Dag Michalsen (t.v.), her sammen med noen av CELL-teamet: student Johanne Marie Rohde Larsen, professor Malcolm Langford og student Isthiaq Hossein (foto: Egil Jahren/UiO)

Fakultetet fikk nylig gladnyheten om at undervisningssatsingen Centre on Experiential Legal Learning (CELL) får status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Prestisjeordningen innebærer milliontilskudd for å utvikle, spre og forske på nye læringsformer.

Ordningen tildeles av Diku, og gjelder for fem år, med muligheter for forlengelse for ytterligere fem år til.

Endrer hvordan studentene lærer

De siste årene har det på fakultetet vært flere initiativ som prøver ut innovative elementer i undervisningen. CELL bygger videre på dette og vil særlig jobbe for at det blir mer av erfaringsbaserte læringsformer i studieprogrammene på fakultetet.

Erfaringsbasert læring innebærer blant annet at studenten lærer gjennom å gjøre, for eksempel ved å jobbe med simuleringer eller ved å jobbe "i felten", slik man gjør i Juss-Buss.

- Det er viktig å presisere at vi ikke skal endre strukturen på jusstudiet, men vi skal endre hvordan studentene lærer, sier professor Malcolm Langford, en av lederne for senteret.

- Blant annet jobber vi nå med de fagansvarlig på obligatoriske fag for å se på hvordan vi kan få inn ulike ferdighetsøvelser, vi skal bygge en digital læringsplattform for jusstudenter og vi vil starte opp en "Tech clinic" hvor jusstudenter skal gi juss-råd til unge teknologi-gründere. Med SFU-midlene kan vi i langt større grad realisere planer.

Studentleder som holder tale
Fakultetet feiret SFU: student Johanne Marie Rohde Larsen taler. I bakgrunnen: senterleder Malcolm Langford, Jon Christian F Nordrum og Oddrun Rangsæter (foto: Egil Jahren/UiO)

Studentene er med

Et viktig prinsipp i CELL er at studentene skal involveres i utvikling og design av undervisning. De vil også jobbe for at det blir flere studenter som er lærerassistenter i ulike emner, slik det nå finnes på emnet JUS5070 - Forhandlinger. Prinsippet gjenspeiler seg også i at studenter er med i ledelse av CELL.

- Det har vært så utrolig gøy å se engasjementet i CELL, forteller Johanne Marie Rohde Larsen, en av studentene involvert i CELL . - Det er så kult at studenter hele veien har vært involvert på lik linje med de faglige. De skal være stolte over innsatsen og deltakelsen så langt. Nå gleder jeg meg til å fortsette arbeidet, og at vi skal gi støtte til å utvikle undervisningen. 

Studenter har vært deltagere både i organiseringen av CELL og ved søknadsprosessen for å få status som SFU, på lik linje med faglig ansatte.

Alle jusutdanningene i Norge

Lena Lauritsen Bendiksen
"Vi på UiT gratulerer vårt søsterfakultet i Oslo hjerteligst med status som Senter for fremragende utdanning! Vi gleder oss til fortsatt godt samarbeid mellom fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø, og ser frem til å jobbe nærmere med CELL"  Lena Lauritsen Bendiksen, dekan ved Det juridiske fakultet ved UiT (foto: Trude Haugset Moe)

I søknadsprosessen for SFU bidro også de juridiske fakultetene i Tromsø og Bergen. Målet er at en SFU skal bidra til en nasjonal utvikling av jusutdanningene, og et samarbeid er opprettet gjennom CELL Norge. 

- Vi ser frem til å jobbe med UiB og UiT de kommende årene, sier studiedekan Erling Hjelmeng. - I samarbeid blir dette et viktig bidrag til samfunnet, med studenter som vil være bedre rustet for nye krav i arbeidslivet. Erfaringsbasert læring øker studenters forståelse av teori og bygger praktiske og kritiske ferdigheter som fremtidens jurister trenger

Ved fakultetet i Oslo får dette prosjektet et ekstra løft når nye Domus Juridica skal tas i bruk i januar 2020. Her er undervisningsarealene tilrettelagt for "flipped classrom", og har fleksibiliteten til at de kan brukes til mer enn bare enveis forelesning.

Les også: Bedre læring i Domus Juridica

Mange støttespillere

Dekan ved universitetet i Bergen
«På vegne av fakultetet ved UiB er jeg glad for tilslaget, og ser frem til samarbeid med Oslo og Tromsø. Prosjektet vil både gi god læring for studentene og interessante arbeidsoppgaver for lærerne.». Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet UiB (foto: UiB)

Dekan ved fakultetet, Dag Michalsen, trekker også frem de mange støttespillerne, både til CELLs virksomhet og i selve SFU-søknaden.

Det er mange ved fakultetet som har levert viktige bidrag, forklarer Michalsen. - Det samme har støttespillere i arbeidslivet, representanter for studentene og våre kolleger i Bergen og Tromsø. Sammen har de gjort det mulig for oss å nå dette målet. Vi skal heller ikke glemme at vi har hatt universitetsledelsens støtte hele veien.

Mange har gitt sine gratulasjoner, blant annet rektor ved UiO Svein Stølen:

- Dette er svært gledelig, og viser at fagmiljøene våre holder en fremragende kvalitet. Jeg gleder meg til å se resultatet av SFUenes arbeid, og er sikker på at dette vil tilføre mye for både UiO som institusjon, og for studentene våre. De to eksisterende SFU tilfører allerede mye til UiO og det er fantastisk at vi nå får enda flere, sier rektor Svein Stølen.

Hvem er CELL?

Faglig ansatte:

 • Malcolm Langford
 • Erling Hjelmeng
 • Sverre Blandhol
 • Sofie A.E. Høgestøl
 • Kristin Bergtora Sandvik
 • Tobias Mahler
 • Jon Christian F. Nordrum
 • Kristina Stenvik
 • Birgitte Hagland - (i permisjon)
 • Peris Sean Jones
 • Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Studenter:

 • Johanne Maria Rohde Larsen
 • Arisha G. Nabi
 • Nicole Versland
 • Gidske Dekker-Olsen
 • Emil Solheim
 • Sophia Susanne Traub Wulff
 • Beate Berge
 • Bonina Rosanne Challenor
 • Ishtiaq Hossain
 • Amanda Vik Andersen
 • Eline Aubert
 • Sunniva Rebbestad (jurist i Lovdata)

Administrasjon:

 • Kristin Steen Slåttå
 • Hilde Westbye
 • Egil Jahren
Av Egil Jahren
Publisert 13. des. 2019 07:00 - Sist endret 13. des. 2019 11:08