UiOs utdanningspris til Malcolm Langford

Langford får prisen for sitt bidrag til å utvikle studentaktiviserende læringsmetoder for jusstudenter, og for å legge til rette for å dreie utdanningen ved Det juridiske fakultet i en digital retning.

Malcolm Langford

Malcolm Langford under feiring av ferdigstilt SFU-søknad.

Foto: ©UiO/Eva Dobos

– Dette er en gledens dag! Malcolm Langford har et stort engasjement for å utvikle nye læringsformer, og det er flott at UiO gir sin anerkjennelse av hans innsats – og gjennom det fakultetets arbeid med å forme fremtidens juristutdanning, sier dekan Dag Michalsen.

Viktig pådriver

Michalsen beskriver Langford som en viktig pådriver i mange prosesser innenfor videreutviklingen av juristutdanningen – senest som fagansvarlig for fakultetets søknad om et Senter for Fremragende Utdanning (SFU). Søknaden er sendt av fakultetets strategiske satsing Centre on Experiential Legal Learning (CELL).

Han er og initiativtaker og prosjektleder for flere søknader som er sendt av, eller knyttet til CELL, blant annet Den digitale jurist og en nylig tildeling for å utvikle studentaktive læringsformer fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

Inspirasjon for andre

–Langford er en inspirasjon for alle som er opptatt av god utdanning. Han er en innovativ pådriver, som favner vidt og viser en bred og oppdatert pedagogisk portefølje. Det er også gøy å se at han motiverer og støtter studentene i å delta i samfunnsdebatten, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo i en pressemelding.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 20. juni 2019 10:21 - Sist endret 24. juni 2019 07:38