- En viktig milepæl for skatte- og avgiftsrettsfaget

I begynnelsen av august signerte fakultetet, Finansdepartementet og tre advokatfirmaer en samarbeidsavtale om prosjektet "Skatterett@Jus, UiO".

Ranghild Hennum taler med avtale klar til signering i forkant av bildet

Dekan Ragnhild Hennum takket avtalepartnerne og sin forgjenger Dag Michalsen for at skatterettsavtalen er blitt en realitet.

Foto: UiO/Steinar Hafto Myre

Avtalen er ti-årig og har et todelt formål. Prosjektet skal etablere plattform for forskning og undervisning innen skatte- og avgiftsrett, men skal og skape en arena for samarbeid mellom Det juridiske fakultet og offentlige- og private aktører innen skatte- og avgiftsrett.

En anerkjennelse av fagområdet

Før avtalen ble signert, takket dekan Ragnhild Hennum Finansdepartementet og advokatfirmaene Deloitte, Ernst & Young og KPMG for at avtalen er kommet på plass, og fremhevet betydningen for fagmiljøet ved fakultetet.

– Avtalen er en anerkjennelse av skatte- og avgiftsrettsfaget, og den vil bidra til å skape et større fagmiljø og mer faglig aktivitet, understreket Hennum i talen.

Hun benyttet og anledningen til å takke sin forgjenger Dag Michalsen for å ha initiert prosessen, og professor Arvid Skaar for hans innsats for å få på plass avtalen.

Viktig milepæl

Bildet kan inneholde: begivenhet.
Ekspedisjonssjef Omar G Dajani og dekan Ragnhild Hennum signerer samarbeidsavtalen.
Foto: UiO/S.H.Myre

– Avtalen er en viktig milepæl for fagområdet, og ikke minst for samarbeidet med fakultetet, sa ekspedisjonssjef Omar Dajani i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet.
– Det har alltid vært nær kontakt mellom departementet og fakultetet på ulike måter, men med denne avtalen går vi et hakk opp fra dette.

Dajani fremhevet de private bidragene som en styrke for avtalen, og at den vil bidra til faglig utvikling på et område som ligger til departementets sektoransvar.

Lyser ut fast stilling i skatterett

Avtalen innebærer at fakultetet lyser ut en fast stilling (professor/førsteamanuensis) i skatte- og avgiftsrett. Instituttleder John Asland opplyser at fagmiljøet vil bygges opp ved Institutt for privatrett, og at avtalen finansierer inntil 18 årsverk i stipendiat- og post.doc-stillinger i de 10 årene avtalen gjelder for. Den økonomiske rammen for avtalen er 20 millioner fordelt på hele perioden.

En annen effekt av avtalen, er at fakultetet forplikter seg til å videreføre tre valgemner i skatterett. Disse emnene er tilgjengelig både for studenter og mastere i rettsvitenskap som ønsker videreutdanning.

Bildet kan inneholde: møbler, bord, begivenhet, rom.
Avtalepartnerne (fra venstre) Agnete Haugerud, Ernst & Young Advokatfirma, Thor Legård, KPMG Law Advokatfirma, Ragnhild Hennum, Omar G Dajani, Daniel Herde, Deloitte.
Foto: UiO/S.H.Myre

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 19. aug. 2020 09:20 - Sist endret 20. aug. 2020 10:35