Aktuelle saker - Side 4

Publisert 10. mars 2015 13:57

Med få unntak får alle studenter bruke PC når de avlegger ordinære eksamener ved Det juridiske fakultet våren 2015.

Lee Bygrave
Publisert 22. jan. 2015 09:32

Redaktørene i Oslo Law Review har høye ambisjoner og internasjonale forbilder for Open Access tidsskriftet Oslo Law Review.

Bilde av Fredrik Sejersted
Publisert 8. des. 2014 11:13

Sejersted ble utnevnt i statsråd 5. desember 2014 og tiltrer i april 2015, når nåværende regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs går av ved fylte 70 år.

Publisert 2. des. 2014 10:55

– Jeg liker ikke å lyve for myndighetene, men noen ganger er du nødt til det for å finne sannheten, sier vinneren av UiOs menneskerettighetspris, journalisten Fabricio Gatti.

Publisert 7. nov. 2014 13:41

93% av kandidatene som er uteksaminert fra Det juridiske fakultet i perioden 2011-2013 er yrkesaktive i følge UiOs kandidatundersøkelse.

Publisert 26. sep. 2014 14:00

– Me seier ja til alle sprøe idear. Difor sa me ja til Eidsvoll 2014 då dei spurde oss om me kunne leia forskingsmaratonen om Grunnlova på NRK. Det fortel Ola Mestad som saman med  Dag Michalsen har fått UiOs formidlingspris.

Publisert 29. aug. 2014 10:43

Etter innstilling fra Det juridiske fakultet kreeres Lena Sisula-Tulokas og Alan Rusbridger som æresdoktorer ved Universitetet i Oslo under årsfesten 2. september.

Publisert 21. aug. 2014 09:38

Jurister fra hele norden samles i Det juridiske fakultets lokaler for Det 40. nordiske juristmøte 21. og 22. august.

professorene Ola Mestad og Dag Michalsen
Publisert 30. juni 2014 08:35

UiOs formidlingspris går til jus-professorene Ola Mestad og Dag Michalsen for formidling i anledning grunnlovsjubileet. Dette er første gang jurister får prisen.

Publisert 15. jan. 2014 13:35

Det er med stor sorg fakultetet har mottatt melding om at Jon Bing gikk bort tirsdag 14. januar.

 

Publisert 19. des. 2013 14:05

6. januar tar fakultetet i et nytt kull jusstudenter i Gamle Festsal. Programmet for studiestarten kan leses på studieprogrammets hjemmeside.

Publisert 19. des. 2013 11:14

1. januar 2014 tiltrer nye ledere ved tre av fakultetets grunnenheter; Senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Publisert 19. des. 2013 11:06

Professor Trygve Bergsåker er valgt som prodekan studier etter Kåre Lilleholt. Bergsåker tiltrer vervet ved nyttår og har funksjonstid frem til 31.12.15.

Publisert 18. nov. 2013 07:49

Professor Mads Andenæs er valgt til leder av FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling, og utnevnt til FNs spesialrapportør på vilkårlig fengsling for de neste tre årene.

Publisert 15. okt. 2013 13:42

Postdoktor Helga Aune får YS’ likestillingspris for 2013. Prisen er høyt verdsatt av personer og miljøer som jobber med likestilling. Aune får prisen for sitt mangeårige arbeid med hvordan jus kan brukes som redskap for å sikre likestilling.

Publisert 27. aug. 2013 15:39

Professor i rettsvitskap Lucy Smith, døydde tirsdag 27. august 78 år gamal.

Publisert 19. juni 2013 14:20

Nikolai K Winge, som er tilknyttet forskergruppen Naturressursrett ved Det juridiske fakultet, tildeles H. M. Kongens gullmedalje for sin juridiske doktorgradsavhandling «Kampen om arealene».

Publisert 17. juni 2013 11:56

Universitetsstyret har tildelt Læringsmiljøprisen til professor Liv Finstad, blant annet for hennes nybrottsarbeid med gruppebasert veiledning for masterstudenter.

Publisert 7. mai 2013 08:23

Masterprogrammet i kvinnerett ved Universitetet i Zimbabwe er en spydspiss i arbeidet med å styrke kvinners rettigheter. Professor Anne Hellum har hatt en nøkkelrolle i utviklingen av programmet.

Publisert 24. apr. 2013 10:21

Hvilke behov for jurister har samfunnet frem mot 2025, og hvordan møter dagens juristutdanning samfunnets behov for juridisk kompetanse?

Publisert 19. mars 2013 09:14

Universitetsstyret vedtok 12. mars at SMR, fra og med 30.juni 2014 ikke skal være Nasjonal institusjon (NI) for menneskerettigheter i Norge.

Publisert 13. mars 2013 09:36

UiO skal velge rektor og prorektor for neste styreperiode, og studenter og ansatte skal velge mellom den sittende rektor og utfordreren Torkil Vederhus. Disse møtes til duell 19. mars.

Publisert 29. jan. 2013 10:57

Avslutningen av årets prosedyrekonkurranse for de internasjonale studentene på Maritime Law-programmet går av stabelen torsdag 31. januar. Voldgiften er åpen for alle interesserte. 

Publisert 28. jan. 2013 13:16

I år er det 50 år siden Nordisk institutt for sjørett ble etablert som et nordisk institutt, delvis finansiert av Nordisk Ministerråd. Instituttet gir viktige nordiske bidrag til forskning og undervisning på sine fagområder, i tett samarbeid med forvaltning og næringsliv i de nordiske landene.

Publisert 23. jan. 2013 11:09

Viggo Hagstrøm døde 19. januar 2013 etter noen ukers sykdom, 58 år gammel.