Faglig-pedagogisk dag

Faglig-pedagogisk dag ble holdt digitalt 29. oktober 2020.  Se opptak av foredrag fra Det juridiske fakultet her.