Klart språk i forskning og undervisning

I august 2016 inngikk Juridisk fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet en avtale om klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved fakultetet.

På dette oppstart-seminaret spør vi:

  • Hvilke funksjoner tjener juridisk språk i ulike sammenhenger?
  • Hva kan vi gjøre for å utvikle bedre juridisk språk?

Arrangemenget strømmes: Se nederst på nettsiden.

Illustrasjon:Språkrådet: www.klarspråk.no

Illustrasjon:Språkrådet: www.klarspråk.no

Arrangementet strømmes

09:00 Velkommen

Tarjei Bekkedal, Universitetet i Oslo

09:15 Første sesjon: Klart språk i domstolene

Arnfinn Bårdsen, Høyesterett, Å forstå og bli forstått

Karl Arne Utgård, Høgsterett, Språket i Høgsterett og litt anna

Diskusjon

10.45 Kaffepause

11:00 Andre sesjon: Klart lovspråk

Ordstyrer: Dag Wiese Schartum, UIO

Jon Christian Fløysvik Nordrum, UIO, Er klart lovspråk og godt lovspråk det samme?

Odd Storm-Paulsen, Lovdata, Hvordan kan Lovdata bidra til klart og godt lovspråk?

Sissel Motzfeldt, Difi, Hvordan når vi målet om klart lovspråk i praksis?

Diskusjon

12:30 Lunsj (Frokostkjelleren)

13:30 – 16:00 Tredje sesjon: Klart språk i juridisk undervisning

Ordstyrer: Birgitte Hagland, UIO

Torlaug Løkensgard Hoel, NTNU, Skriveprosessar, tekstar og skriveverkstad

Nora Malini Sætherø, Juss-Buss, Tanker om klarspråk fra rettshjelper- og studentperspektivet

Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Høgskolen i Oslo og Akershus, Hvordan arbeide med studentens språk? Studier og erfaringer fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Ingerid Straume, UBO, Snakk om skriving: opplæring av mentorer

Helge Strømsø, Institutt for pedagogikk, UiO

Livestream

 

Emneord: klarspråk, klart språk, klart lovspråk, det juridiske språket
Publisert 7. nov. 2016 16:02 - Sist endra 5. des. 2016 15:14