Allmøte om Rapport om mobbing og trakassering ved UiO

Vi ønsker ansatte og studenter velkommen til allmøte om rapporten "Mobbing og trakassering ved Universitetet i Oslo». 

Ipsos har gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger mobbing og trakassering i universitets -og høyskolesektoren. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge omfang av og frekvens på mobbing og trakassering på arbeidsplassen, samt tilfeller av seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Les rapporten (pdf)

Agenda:

  • Dekan Dag Michalsen ønsker velkommen.
  • Innlegg fra leder av LiMU May-Len Skilbrei
  • Presentasjon av hovedfunnene fra rapporten av Hege Elisabeth Løvbak, UiO.
  • Kommentarer fra innledere fra fakultetet: Professor Marit Halvorsen, Jørgen Skjold fra stipendiatrådet, kontorsjef Eli Knotten og førsteamanuensis Herman Bruserud

Undersøkelsen ble gjennomført på vegne av Universitetet i Agder. Utvidet rapport for Universitetet i Oslo ble offentliggjort 21.august 2019.

Arrangør av møtet er Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) ved Det juridiske fakultet.

Vel møtt!

Publisert 7. nov. 2019 11:14 - Sist endra 11. nov. 2019 14:09