Samerettssymposiet 2021

Fosendommen viser at sameretten må være en del av norske juristers kunnskapsgrunnlag, og at den har sin selvfølgelige plass i juristutdanningen.

Reinsdyr som beiter foran vindmøller på Storheia vindpark

Storheia vindpark.

Foto: ©NTB Fotograf: Heiko Junge

Følg arrangementet på Zoom

Sameretten er en viktig del av norsk rett, men usynlig for mange. Mandag 11. oktober 2021 slo Høyesterett fast at konsesjonene for utbygging av vindkraft på Storheia og Roan er ulovlige fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Dette er første gang samiske parter vinner en inngrepssak i Høyesterett på grunnlag av menneskerettighetene.

Årets kort-symposium er det første i sitt slag ved Det juridiske Fakultet i Oslo og setter fokus på sameretten etter Fosendommen.

Program

1730 - 1750

Velkommen og introduksjon av Samerettssymposiet.
Professor Kristin Bergtora Sandvik

Hvorfor samerettssymposium? Om juridisk fakultet, sameretten og samfunnsoppdraget.
Professor em. Kirsti Strøm Bull

1750 - 1820

Samisk rett og norske domstoler – en umulig kombinasjon? - Om rettsutviklingen i det 21. århundret – før Fosendommen.
Professor Øyvind Ravna

1820 - 1840

Samerettsutvalget I og II- et tilbakeblikk med særlig fokus på SP artikkel 27.
Leder for Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa
1840 - 1900 Domstolene og sameretten- hvor går veien?
Høyesterettsdommer Kine Steinsvik
1900 - 1915 Pause

1915 - 2000

Paneldebatt

Sameretten etter Fosendommen
Øyvind Ravna og Jon Gauslaa i samtale med Kirsti Strøm Bull med bidrag fra advokat Knut Hurum om advokatperspektivet

Avslutning
Kristin Bergtora Sandvik og Kirsti Strøm Bull

Deltagerne

  • Kirsti Strøm Bull er Professor Emeritus ved institutt for Privatrett  ved UiO. Hun har lang erfaring innen samerettsforskningen med et særlig fokus på reindrift.
  • Jon Gauslaa er leder for Finnmarkskommisjonen. Han har tidligere vært sekretariatsleder for Samerettsutvalget I og leder av Samerettsutvalget II. Han har også bakgrunn fra Bellona.
  • Knut Hurum  er  gründer, partner og advokat (H) i advokatfirmaet Fend. Han har blant annet bakgrunn fra advokatfirmaet Hjort, Universitet i Tromsø, og Nord-Troms tingrett.
  • Øyvind Ravna er professor ved Universitet i Tromsø. Ravna er sterkt engasjert i rettighetsarbeid og har drevet forskning og formidling på en rekke samerettslige og samerettspolitiske felt.
  • Kristin Bergtora Sandvik er professor i rettssosiologi ved UiO. Hun har forsket på rettslig mobilisering i Colombia og Uganda  og jobber nå med å kartlegge de rettslige ettervirkningene av 22 juli.
  • Kine Steinsvik  er dommer i Norges Høyesterett. Steinsvik har tidligere vært ved regjeringsadvokaten og var fungerende riksmegler i 2018.
Publisert 20. nov. 2021 11:39 - Sist endret 30. nov. 2021 16:35