Tidlegare arrangement

Tid og stad: 12. des. 2018 12:00 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Dan Keleman.

Please note that the lunch seminar will start at 12.00.

Tid og stad: 11. des. 2018 14:00 - 15:00, Room 571, Domus Nova, St. Olavs Plass 5, 0130 Oslo

PhD Fellow Nicola Strain will discuss the article The Continuing Impact of French Legal Culture on the International Court of Justice by Mathilde Cohen, University of Connecticut.

Tid og stad: 11. des. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom om valgrett (HR-2018-1944-A), avsagt 11. oktober 2018.

Tid og stad: 11. des. 2018 11:00 - 16:00, Domus Media, Viggo Hastrøms sal ("Kjerka")

This seminar will seek to address some of the existing challenges for space law in the Norwegian, European and international perspective. We also wish to lay a foundation for future discussions of space law issues at the University of Oslo. Our speakers are Terje Wahl (Norwegian Space Center), Steven Freeland (Western Sydney University Law School), Alla Pozdnakova (Scandinavian Institute of Maritime Law), Katrin Nyman Metcalf (International Relations Committee of the European Space Agency), Alexander Soucek (European Space Agency), Kirsten Ullbæk Selvig (Ministry of Transport, Norway) and Mari Amanda Eldholm (European Centre for Space Law).

The seminar is open, but requires registration (closed Dec 2nd)  

Tid og stad: 10. des. 2018 14:00 - 16:00, Kjerka

Book presentation by Raul Sanchez Urribarri, La Trobe University.

Tid og stad: 10. des. 2018 09:00 - 17:00, Room: Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47, Oslo

Workshop for the planned Research Project "Data as a commodity".

Tid og stad: 7. des. 2018 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Christian Hauge, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, innleder om Dispute Control og metodikken plattformen bygger på.

Tid og stad: 7. des. 2018 09:15 - 16:10, Hotel Bristol

Personvern - prinsipielt sett

Tid og stad: 6. des. 2018 13:30 - 15:30, Lødrups Kjeller, Domus Media

Workshop on how to apply for grants from the European Research Council (ERC), organized by PluriCourts and the Faculty of Law.

Tid og stad: 6. des. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Jukka Mähönen shall present Futuring Sustainable Nordic Business Models.

Tid og stad: 6. des. 2018 09:00 - 15:45, Gamle festsal, Karl Johansgt. 47 – åpent for alle

Vi retter søkelyset mot dagsaktuell og historisk oppfatning av hva som er, og som bør være menneskers fundamentale rettigheter.  Menneskerettighetsarbeid i Norge og internasjonalt vil stå i fokus sammen med tema for UiOs menneskerettighetspris, som i år er tortur og rehabilitering av torturofre.

Programkomiteen har bestått av Ragnhild Helene Hennum, Hanne Hagtvedt Vik, Nora Sveaass og Gentian Zyberi.

Tid og stad: 5. des. 2018 18:00 - 20:00, Gamle festsal – åpent for alle

Årets prisvinner er Nora Sveaass, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Tid og stad: 5. des. 2018 14:00 - 15:00, Domus Media East Wing, meeting room at Dept for Energy and Petroleum Law

Professor Gideon Parchomovsky gives a talk 

Tid og stad: 5. des. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Daniel Naurin.

Tid og stad: 4. des. 2018 17:30 - 19:00, Kjerka, 2. etg, Domus Media, Karl Johansgt. 47 (inngang vestfløy)

Bjørn Sørgård vil  innlede om trafikklyssystemet, og vitenskapelig assistent Håvard Berntzen vil snakke spesielt om «rødt lys»-situasjonen. Til slutt åpnes det for spørsmål/diskusjon.