Kommande arrangement

Tid og stad: 13. des. 2018 12:15 - 13:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Dr. Justyna Nawrot teaches at the University of Gdańsk and is in the process of completing her habilitation (second doctoral degree) on maritime safety. She will discuss maritime safety as an emerging academic discipline (a system "in statu nascendi"). The direct objective of her project is a comparative analysis aiming at investigating whether the legal framework of maritime safety standards forms a distinctive, coherent legal system.

 

Tid og stad: 14. des. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleder: stud.jur. Ole Jørgen Kråkenes

Tid og stad: 18. des. 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Instituttleder Inger Johanne Sand inviterer til julelunsj, velkommen!

Tid og stad: 19. des. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Erik Røsæg.

Tid og stad: 4. jan. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleiing ved professor Ernst Nordtveit, UiB

Tid og stad: 7. jan. 2019 14:00 - 9. jan. 2019 17:00, St. Olavs plass 5, rom 540

Senter for rettsinformatikk tilbyr kurs om personvernforordningen, fordelt på tre ettermiddagsøkter. Kurset vil få preg av undervisning på «passe nivå»: Vi vil verken gi deltakerne overflatiske forklaringer eller drukne dem i detaljer!

Tid og stad: 10. jan. 2019 10:15 - 11. jan. 2019 13:30, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Velkommen til Privatrettssymposiet 2019 - Institutt for privatretts nyttårssymposium

Tid og stad: 11. jan. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og stad: 15. jan. 2019 12:15 - 13:00, Domus Media østfløy, 1.etasje, petroleums- og energirettens møterom

Innledning ved Henrik Inadomi, Senior Vice President Legal & Compliance i Kværner

Tid og stad: 17. jan. 2019 13:30 - 18:00, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

17 January 2019

Tid og stad: 18. jan. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Karoline Haug

Tid og stad: 21. jan. 2019 - 22. jan. 2019, den Haag

Keep yourself updated with the latest EU energy law developments, deepen your knowledge and exchange experience with European colleagues.

Registration is now open on the NeVER website

Tid og stad: 22. jan. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Dekan Dag Michalsen innleder om budsjettsituasjonen ved fakultetet og fremtidig organisering. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og stad: 23. jan. 2019 15:00 - 17:00, Gamle festsal, Urbygningen

Med den erfarne CAS-dommeren Christoph Vedder som hovedinnleder gis vi et blikk inn i Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS).

Tid og stad: 25. jan. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Postdoktor Eivind Junker, NTNU innleder om innholdet i den reviderte statlige planretningslinjen (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning