Digitale arrangementer

Tidlegare

Bildet kan inneholde: mennesker, samfunnet, ungdom, tilpasning, moro.
Tid og stad: 18. juni 2020 19:0020:00, (GTM) Zoom - https://uio.zoom.us/j/67108140860

Miljøvernaktivister og kampen om jorda.

Bildet kan inneholde: person, hvitkrage-arbeider, hake, business, blond.
Tid og stad: 17. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i Naturvitenskap Hanna Ahlström ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Hvordan inkludere bærekraft i EUs selskaps- og finansmarkedsrett - En systemtilnærming

Original tittel: Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach  

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Image may contain: Person, White-collar worker, Chin, Businessperson, Blond.
Tid og stad: 17. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master of Science Hanna Ahlström will be defending the thesis Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach for the degree of Ph.D.

Bildet kan inneholde: font.
Tid og stad: 16. juni 2020 12:0012:40, Zoom

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning. Derfor vil CELL starte opp en ny seminarrekke ulike programvarer du kan bruke til det. 

Bildet kan inneholde: font.
Tid og stad: 12. juni 2020 12:0012:40, Zoom

Mange planlegger å lage videoer til høstens undervisning. Derfor vil CELL starte opp en ny seminarrekke ulike programvarer du kan bruke til det. 

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og stad: 5. juni 2020 12:0013:00, Zoom

Det er fortsatt usikkert hvordan undervisningen til høsten kommer til å bli. Studentrepresentanter og studiedekanene ved de tre juridiske fakultetene i Norge skal samles for å dele erfaringer med den digitale undervisningen denne våren, og deres forventninger og ønsker for høsten 2020.

Bildet kan inneholde: kolonne, arkitektur, lys, landemerke, klassisk arkitektur.
Tid og stad: 5. juni 2020 09:0014:50, Zoom webinar

How does law deal, or should deal with religion? The question arises especially in times of seemingly ever increasing nationalism and populism, often stirring up religious sentiments.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hvit, frisyre.
Tid og stad: 4. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i rettsvitenskap Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett

The Swedish flag on a flagpole and an illustration of the Covid-19 virus
Tid og stad: 28. mai 2020 15:0016:00, https://uio.zoom.us/j/68916251448

Is the Swedish approach to Covid-19 exceptional? Can we explain the approach based on history or the political system? In this webinar we bring together scholars and scientists from the Nordic countries to try to explain the divergence. 

Image may contain: Green, Finger, Hand, Grass, Leaf.
Tid og stad: 20. mai 2020 11:0012:00, Zoom

Presentation by Eléonore Maitre-Ekern, Postdoctoral Researcher, Futuring Nordics project.

Illustrasjonsbilde av fallende aksjekurser med tekst Covid19
Tid og stad: 20. mai 2020 10:0011:00, Zoom

Den midlertidige loven om rekonstruksjon (gjeldsforhandlinger) skal redusere risiko for unødvendige konkurser. Virkemidlene i loven reiser rettslige problemstillinger av stor samfunnsmessig betydning. Vil lovendringen virke etter hensikten?

Image may contain: Official, White-collar worker, Businessperson, Business.
Tid og stad: 19. mai 2020 15:3017:00, https://zoom.us/join

Welcome to this Company Law Forum with presentation by Professor Christopher M. Bruner, University of Georgia School of Law.

This forum will be held as a video-seminar and will be open for all interested.  If you like to participate, please contact Beate Sjåfjell to get the zoom-link.

Bildet kan inneholde: kopp, kaffe kopp, drikkeglas, kopp, servise.
Tid og stad: 14. mai 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/

Felles faglunsj for Senter for Europarett og Selskapsrettsgruppen.

Leder av Sustainable Market Actors for Responsible Trade, SMART-prosjektet, Beate Sjåfjell, vil presentere resultater fra SMART-prosjektet i et europarettslig perspektiv.

Bildet kan inneholde: person, hår, hake, panne, hvitkrage-arbeider.
Tid og stad: 12. mai 2020 11:1514:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd.: Rettighetsanalyse

Bildet kan inneholde: møterom
Tid og stad: 30. apr. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us

Innledning ved Tore Fjørtoft og Eivind Gabriel Hatlebrekke.

Faglunsjen er åpen for alle med interesse for selskapsrett.

Ønsker du å delta på faglunsjen så send en e-post til beate.sjafjell@jus.uio.no og vi sender link til zoom-møtet.

 

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og stad: 29. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene planlegge for ulike digitale og fysiske scenarier for høstsemesteret. Styreleder ved Universitetet i Bergen mener en heldigital høst er høyst sannsynlig og Universitet i Oslo har allerede varslet om en heldigital semesterstart.

Tid og stad: 29. apr. 2020 10:0011:00, Zoom

Den første fasen av Korona-epidemien har stilt det norske samfunnet overfor en rekke vanskelige dilemmaer. Etikk har blitt noe ‘alle’ snakker om. 

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, frisyre.
Tid og stad: 27. apr. 2020 13:1516:00, Zoom

Master i rettssosiologi Solveig Laugerud ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Legible Rape Victim: How Disciplinary Discourses in the Legal System Create a New Victim Identity

Illustrasjon brukt ved markedsføring av lunjsseminarer på Facebook
Tid og stad: 24. apr. 2020 13:0014:00, Zoom

Alle fagdispliner i høyere utdanning har flyttet sin undervisning over til digitale flater. Lærere ved de tre juridiske fakultetene i Norge inviteres til å diskutere digital juridisk undervisning i koronatiden.

ideas, sustainability
Tid og stad: 23. apr. 2020 13:0016:00, https://uio.zoom.us

We invite business and finance representatives, both from organisations and individual entities, to this SMART Legacy Business Roundtable.

 

Bildet kan inneholde: font.
Tid og stad: 21. apr. 2020 12:0012:30, Zoom

Ikke alle studenter er like. Tiden er inne til å se særlig på hvordan digital undervisning kan tilpasses ulike studenters behov.

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, øyenbryn, hake.
Tid og stad: 20. apr. 2020 11:1514:00, Zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Personvern- og konkurranserett i stordataens tidsalder. Kommersialiseringen av personopplysninger og dennes implikasjoner for grunnlaget for og avgrensningen av retningslinjene innen personvernrett og konkurranserett

Original tittel: Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, offisielt.
Tid og stad: 16. apr. 2020 10:1513:00, Zoom

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter

Tid og stad: 15. apr. 2020 14:0015:00, Click for Zoom-meeting

Associate Professor Stian Øby Johansen will present a case and focus on the international law aspects, as well as methodological lessons and challenges which arise when Norwegian law meets the international law

Bildet kan inneholde: kaffe kopp, serveware, sittende, tallerken, kopp.
Tid: 15. apr. 2020 13:0014:00

Bli med og snakk om hvordan vi legger om vår undervisning i disse dager, denne gang med fokus på video. LINK og undervisere ved UiO vil bidra med faglige innlegg, etterfulgt av åpen erfaringsdeling og spørsmål & svar.