Oppgaver og ansvar for deg som er ansatt

  • Skal delta på lokal brannvernopplæring og minimum en øvelse i året. Den lokale opplæringen skal skje tidligst mulig, men senest 1 uke etter tiltredelse. Gjennomgå branninstruks for brukere. Du skal vite hvor rømningsveiene og samlingsplass er for det bygget du oppholder deg i til enhver tid. Kontakt etasjeansvarlig for å få informasjon!

  • Skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt.

  • Følge de til enhver tid gjeldende krav og instrukser som omhandler brannsikkerhet.

  • Forelesere skal være pådrivere for riktig opptreden ved brannalarm.

  • Hjelp mennesker som trenger bistand til nærmeste sikre sted.

Publisert 20. okt. 2017 14:03 - Sist endret 20. okt. 2017 14:03