Oppgaver og ansvar for etasjekontakter

I alle våre bygg er det etasjekontakter. De har oppgaver knyttet til det forebyggende brannvernarbeidet, og bistår ved evakuering.

 • Skal delta på tilrettelagt brannvernkurs i regi av enhet for HMS og beredskap.
 • Gi nyansatte i egen enhet lokal brannvernopplæring med befaring slik at den nyansatte vet
  - hvor rømningsveiene er
  - hvor meldeutstyr er plassert
  - hvor slukkeutstyr er plassert og hvordan dette fungerer
  - hvor samlingsplass ved evakuering er.
  Denne lokale opplæringen skal skje tidligst mulig, og senest 1 uke etter tiltredelse. Gjennomgå branninstruks for brukere. Opplæringen skal skriftlig dokumenteres i form av signering av branninstruks for brukere. Dokumentasjonen oppbevares hos etasjeansvarlig. 
 • Den lokale opplæringen skal dokumenteres gjennomført (skjema / branninstruks har signaturfelt).
 • Utfører ettersyn av lokale tekniske- og organisatoriske brannverntiltak. Meldes inn elektronisk til fakultetets HMS- og beredskapsrådgiver.
 • Ved brannalarm: iføre deg brannvest og oppfordre alle i ditt ansvarsområde om å forlate bygningen.
 • Informer dine kollegaer om din rolle som etasjeansvarlig: Bruk dette oppslaget ved din kontorplass (pdf).
Publisert 20. okt. 2017 14:03 - Sist endret 20. okt. 2017 14:03