Oppgaver og ansvar for HMS-koordinator

Fakultetet har en HMS- og beredskapsrådgiver. Rådgiveren skal bistå fakultetsledelsen i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet. 

  • Se til at alle geografiske områder (bygninger og etasjer) har etasjeansvarlige. Forespørre / følge opp at leder forespør nye ved behov for utskifting.
  • Føre oversikt over hvem som til enhver tid er etasjeansvarlige ved fakultetet.
  • Definere hva den lokale brannvernopplæringen bør bestå av, i samarbeid med etablerte etasjeansvarlige, ledere og UiOs brannvernrådgiver.
  • Oppdatere all info på web om brannvern ved fakultetet.
  • Koordinerer brannøvelser med ledere, Eiendomsavdelingen (EA), Eksamens- og Studieseksjonen. Initiativ til øvelser kan tas av EA, gårdeiere eller brukere.
  • Følge opp de innmeldinger brannkontakter gjør på avvik. (Distribuere nettskjema til etasjeansvarlig hver måned for oppfølging.) Følge opp at avvik lukkes. Fast tema på månedlige møter med områdeleder for å sjekke ut at ikke avvik blir stående.
Publisert 20. okt. 2017 14:03 - Sist endret 20. okt. 2017 14:03