Oppgaver og ansvar for ledere

  • Skal sørge for at ansatte ved enheten har tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid samt at alle deltar på minimum en øvelse i året.
    Dvs. å introdusere nyansatte for både etasjeansvarlig og verneombud for å legge til rette for lokal brannvernopplæring innenfor 1. arbeidsuke.
  • Påse at lokale forebyggende rutiner og branninstruks ivaretar virksomhetens behov og risiko.
  • Etablere etasjeansvarlige og sørge for at det er minst en etasjeansvarlig for hver etasje.
  • Legge til rette for at etasjeansvarlig får opplæring og obligatorisk kurs for å kunne utføre oppgavene.
Publisert 20. okt. 2017 14:03 - Sist endret 20. okt. 2017 14:03