Oppgaver og ansvar for deg som er student

  • Skal motta informasjon om brannvern fra fakultetet og delta på minimum en øvelse i året. Informasjonen kan være i form av f.eks. muntlig informasjon v/ f.eks. studiestart og arrangementer, tekstmeldinger, webinfo eller papirbasert info.
  • Følge de til enhver tid gjeldende krav og instrukser som omhandler brannsikkerhet.
  • Skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt.
  • Melde ifra ved avvik som påvirker brannsikkerheten.
Publisert 20. okt. 2017 14:03 - Sist endret 20. okt. 2017 14:03