Brannvarsling

Ved utløst brannalarm kan det være flere komponenter som settes i verk for å få oppmerksomheten vår. 

Domus Juridica

  • Talevarslingen i hele bygget som sirene (lyd) og melding som forteller at alle skal forlate bygningen. 
  • Alt lys går til 100% i hele bygget. 
  • Blitzende lys i enkelte branndetektorer i hele bygget. 
  • Brannklokker (bjeller) i kjelleretasjen.
     

I de 3 sentrumsbygningene Domus Academica, Domus Bibliotheca og Domus Media er det brannklokker/bjeller.

Publisert 24. mars 2020 12:40 - Sist endret 24. mars 2020 12:40