Operativ målsetting for det brannforebyggende arbeidet

Vårt mål er at alle ansatte, studenter og besøkende på UiO skal kunne oppholde seg og utføre sitt arbeide på en trygg og forsvarlig måte i UiO sine eide og leide bygg.

Det skal ikke forekomme personskader eller tap av menneskeliv grunnet brann. Brann skal ikke bidra til skade, tap av store materielle- eller kulturhistoriske verdier. De som oppholder seg ved eller i UiOs bygninger, skal ikke frykte for sin sikkerhet.

Dette skal ivaretas ved å fokusere på følgende hovedpunkter:

  • Ha et oppdatert system for det brannforebyggende arbeidet som skal benyttes aktivt.
  • Beskrive tydelige roller, ansvar og myndighet for de enkelte funksjonene i systemet for det brannforebyggende arbeidet.
  • Drift, vedlikehold og utvikling av UiO sine bygninger og installasjoner skal ikke forårsaker brann eller fare for mennesker.
  • Det skal til en hver tid være tilrettelagt for sikker rømning.
  • Det skal gjennomføres opplæring og brannøvelser i henhold til en langsiktig plan som bygger videre på den grunnleggende brannvernopplæringen som er gitt.
Publisert 30. okt. 2017 13:46 - Sist endret 18. nov. 2017 20:51