Rømningsplaner

En rømningsplan viser deg hvor rømningsveier, slukke- og meldeutstyr er plassert. Sett deg inn i disse. De er oppslått i lokalene du befinner deg i. 

En rømningsvei kan være en trapp/trappeløp du benytter til daglig bruk når du kommer på jobb eller til undervisning.

I tillegg kan det være ekstra trappeløp som kun benyttes ved evakuering. Gjør deg kjent i de byggene og de etasjene du benytter deg av.

 

Noen eksempler på rømningsplaner 

6. etasje, Domus Juridica

5. etasje, Domus Juridica  Obs! Fra og med 5. etasje og nedover finnes det en ekstra rømningsvei - trapp 4 på tegningen

2. etasje, Domus Juridica

 

Publisert 28. feb. 2020 08:33 - Sist endret 28. feb. 2020 08:36