Veien ut og samlingsplass ved brann

Ved evakuering ved brannalarm skal ansatte og studenter møte opp ved  samlingsplasser. 

 • Du skal alltid benytte den rømningsveien som er nærmest deg i det øyeblikket brannalarmen går. Hjelp mennesker som trenger bistand til nærmeste sikre sted.
  Gjør deg derfor kjent med rømningsveier i de bygningene du normalt oppholder deg. Da er du forberedt hvis alarmen går. Vel så viktig i de bygningene du ikke har fast kontor- eller lesesalsplass, men er innom en del.
   
 • Trekk vekk fra inngangspartiet / nødutgangen når du selv har kommet ut.
  Det er viktig at man ikke oppholder seg rett utenfor inngangspartiene da det kan forsinke evakuering for andre og vanskeliggjøre brannmannskapets arbeid.
   
 • For å få bedre overblikk over situasjonen og de evakuerte skal alle som har evakuert ut gå videre til samlingsplass.
  Der får de evakuerte og etasjeansvarlige tilbakemelding fra brannvernleder (Eiendomsavdelingen) og/eller brannvesenet om når man kan gå inn i bygningen igjen.
   
 • Når brannvesenet har gitt klarsignal til å gå inn i bygningen igjen er det viktig å benytte de vanlige inngangspartiene.
  Dette fordi enkelte rømningsveier kan være lukket igjen lengre opp i bygningen da bygningen er klargjort for bruk.

Samlingsplass ved brannevakuering:

Bygning og hvor rømningsveiene har utgang Samlingsplass

Domus Academica
Nødutganger både ut på Universitetsplassen og gjennom portrommet mot Universitetsgaten

Universitetsplassen, trekk over mot Karl Johans gate
Domus Bibliotheca
Nødutganger mot Universitetsplassen, mot Universitetshagen og Frederiks gate
Universitetsplassen, trekk over mot Karl Johans gate
Domus Media
Nødutganger mot Universitetsplassen og mot Universitetshagen
Universitetsplassen, trekk over mot Karl Johans gate
Domus Nova
Nødutganger mot Pilestredet (inngangen v/ Akademika), Universitetsgaten (både hovedinngangen, garasjen og 1 rømningsvei)  og St. Olavs gate (kun rømningsvei)
St. Olavs plass
St. Olavs gate 23
Nødutgang via de 2 inngangene til bygningene samt 2 nødutganger mot henholdsvis St. Olavsgate og bakgård. 
Ut av bygningen og vekk fra inngangspartiene.
St. Olavs gate 24
Nødutgang via inngangspartiene samt 1 rømningsvei ut i bakgård
Ut av bygningen og vekk fra inngangspartiene.
Misjonssalen, Tullins gate 4
Hovedinngang samt utgang bakkant forelesningssal - kommer ut i bakgård.
*NB! Mye veiarbeid i området
Primært ut hovedinngangen og oppover mot Holbergs plass. 
Cort Adelers gate 30
2 innganger som også benyttes som rømningsvei. Personalinngangen kommer ut i Krogs gate og videre ut i Løkkeveien.
På andre siden av Cort Adelers gate.
JussBuss og JURK i Skippergata 23
Nødutgang via inngangspartiet i Skippergata samt 1 rømningsvei ut i bakgård (videre ut i Skippergata)
Ut i Skippergata og over på motsatt side av gaten

 

Publisert 13. okt. 2017 09:47 - Sist endret 13. okt. 2017 09:47