Veien ut og samlingsplass ved brann

Ved evakuering ved brannalarm skal ansatte og studenter møte opp ved  samlingsplasser. 

 • Du skal alltid benytte den rømningsveien som er nærmest deg i det øyeblikket brannalarmen går. Hjelp mennesker som trenger bistand til nærmeste sikre sted.
  Gjør deg derfor kjent med rømningsveier i de bygningene du normalt oppholder deg. Da er du forberedt hvis alarmen går. Vel så viktig i de bygningene du ikke har fast kontor- eller lesesalsplass, men er innom en del.
   
 • Trekk vekk fra inngangspartiet / nødutgangen når du selv har kommet ut.
  Det er viktig at man ikke oppholder seg rett utenfor inngangspartiene da det kan forsinke evakuering for andre og vanskeliggjøre brannmannskapets arbeid.
   
 • For å få bedre overblikk over situasjonen og de evakuerte skal alle som har evakuert ut gå videre til samlingsplass.
  Der får de evakuerte og etasjeansvarlige tilbakemelding fra brannvernleder (Eiendomsavdelingen) og/eller brannvesenet om når man kan gå inn i bygningen igjen.
   
 • Når brannvesenet har gitt klarsignal til å gå inn i bygningen igjen er det viktig å benytte de vanlige inngangspartiene.
  Dette fordi enkelte rømningsveier kan være lukket igjen lengre opp i bygningen da bygningen er klargjort for bruk.

Samlingsplass ved brannevakuering:

Bygning og hvor rømningsveiene har utgang Samlingsplass

Domus Academica
Nødutganger både ut på Universitetsplassen og gjennom portrommet mot Universitetsgaten

Universitetsplassen, trekk over mot Karl Johans gate
Domus Bibliotheca
Nødutganger mot Universitetsplassen, mot Universitetshagen og Frederiks gate
Universitetsplassen, trekk over mot Karl Johans gate
Domus Media
Nødutganger mot Universitetsplassen og mot Universitetshagen.
Universitetsplassen, trekk over mot Karl Johans gate

Domus Juridica

Rømning skjer ut i Kristian August gate og over på andre siden av gaten. Rømning kan skje både via hovedinngang, direkte fra auditorier og fra 2 utganger i passasjen. (Ekstra rømningstrapp fra 5. etasje og ned til passasjen.)
NB! Trikkeskinner og holdeplass rett utenfor bygget. 
Brannvesenet har ekstra innsatsvei i passasjen og ned i kjelleren.  

Over på andre siden av gaten og vekk fra bygget. 
(Tullinløkka er foreløpig ikke åpnet for bruk så vi kan ikke benytte parken før 
JussBuss og JURK i Skippergata 23
Nødutgang via inngangspartiet i Skippergata samt 1 rømningsvei ut i bakgård (videre ut i Skippergata)
Ut i Skippergata og over på motsatt side av gaten

 

Publisert 13. okt. 2017 09:47 - Sist endret 28. feb. 2020 07:59