Utdypende informasjon

Her har vi samlet litt mer utdypende informasjon knyttet til brannvern.

Branninstruks
Gjør deg kjent med lokal branninstruks. Skal være tilgjengelig som oppslag i fellesareal.

Brannalarm
Det er etablert automatisk brannalarmanlegg i bygningen med alarmoverføring til brannvesenet samt vakt- og alarmsentralen UiO.

Manuell melder
Gjør deg kjent med plassering av manuelle meldere som kan benyttes dersom det observeres røyk eller åpen flamme. Knus glasset ved behov, dette vil starte brannalarmen, varsle brannvesenet samt vakt- og alarmsentralen UiO.

Brannslange
Det er etablert brannslanger som skal dekke alle arealer. Gjør deg kjent med plassering, klargjøring og bruk. Det skal være bruksanvisning på innsiden av brannslangeskapet.

Slokkeapparat
Det er etablert slokkeapparater utvalgte steder. Gjør deg kjent med hva som forefinnes på arbeidsstedet samt klargjøring og bruk. Merk at slokketiden på standard pulver eller skumapparat er ca. 15-20 sekunder. Kastelengde er ca. 5-6 meter.

Rømningsplan
Planen illustrerer hvilke rømningsveier som er tilgjengelig fra der du oppholder deg. Skal være tilgjengelig som oppslag i fellesareal. Branninstruks er ofte en del av rømningsplanen.

Rømningsveier
Gjør deg kjent med samtlige rømningsveier fra arbeids-/studiestedet. Disse skal være godt opplyst samt til enhver tid dekke behovet for rask og sikker rømning. Markeringslys er montert over dører i rømningsveier samt ved retningsforandringer. Utplassering- og lagring av varer og utstyr er ikke tillatt da dette hever brannbelastningen i et sårbart område og reduserer rømningskapasiteten.

Nødåpner
Det er etablert nødåpner (grønn boks) på mange dører i bygget. Til tross for at låste dører skal fristilles ved brannalarm, kan det være behov for rømning i andre situasjoner. Ved behov «knus glasset og trykk på knappen».

Sprinkleranlegg
Sprinkleranlegg er et heldekkende anlegg som ved en detektert brann med tilstrekkelig varmeutvikling utløser vann fra sprinkler i taket. Utløsning av sprinkler skjer etter hvert som sprinklerhodene blir utsatt for temperaturer over 72 grader celsius.

Branncelle
Bygningen er delt inn i brannceller hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre bygninger eller deler av bygningen innen fastsatt tid. Generelt har dører til brannceller 30 minutters brannmotstand og vegger 60 minutter. Merk at mange rom ikke er utformet som egne brannceller. Det er uansett viktig at dører lukkes ved brann da alle begrensninger kjøper tid til evakuering.

Generelt

  • Elektrisk utstyr slik som f.eks. vannkokere, kaffetraktere og mikrobølgeovner skal kun brukes på godkjent og tilrettelagt sted.
  • Det er ikke tillatt å bruke levende lys eller annen form for åpen flamme. Unntak er kirkerom og betjente serverdingsdisker underlagt skjenkebevilling.
  • Alle større arrangementer skal gjennomføre lokal risikovurdering med vekt på brannsikkerhet, kontakt fakultetets HMS- og beredskapsrådgiver.
  • Rapportere feil eller mangler samt risikoforhold som kan medføre uønskede hendelser.
  • Studentforeninger plikter å påse at de som jobber i studentpubene og de som er ansvarlig for arrangementer får nødvendig brannkurs.
Publisert 28. sep. 2017 14:26 - Sist endret 28. sep. 2017 14:37