Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) - Medlemmer 2020

Faste representanter:

 • Elisabeth Wenger-Hagene (fakultetets hovedverneombud) 
 • Mads Andenæs (arbeidstakerrepresentant)
 • Oddrun Rangsæter, assisterende fakultetsdirektør (leder av LAMU 2020)
 • Teis Daniel Kjelling, kontorsjef SMR
 • Lars Botten, seksjonssjef økonomiseksjonen
 • Nasjida Noorestany, studentrepresentant (oppnevnt av Juridisk studentutvalg)

Vararepresentanter:

 • Morten Slind Olsen (vara for fakultetets hovedverneombud)
 • (vara for Mads Andenæs)
 • Julie Orning (seksjonsleder Studieseksjonen, vara for arbeidsgiverrepresentantene)
 • Aksel Kolstad, vara studentrepresentanten (oppnevnt av Juridisk studentutvalg)

Observatører med talerett: (resterende verneombud og vara er observatører):

 • John Todd, vara verneombud IKRS
 • Finn Arnesen, verneombud NIFS
 • Inger M. Hamre, vara verneombud NIFS
 • Margrethe Østbø, verneombud IOR / Domus Bibliotheca
 • Mona Østvang Ådum, verneombud IfP
 • Gisle Kvanvig, verneombud SMR
 • Ken Jansen, områdeleder Eiendomsavdelingen, driftsområde sentrum
 • Christine Skogrand Havgar, Læringsmiljøkontakt ved fakultetet (i administrasjonen/Studieseksjonen)
 • Trine Evensen, fakultetets kontaktperson I Enhet for bedriftshelsetjeneste

 

Sekretær: Kari Hegerstrøm

Publisert 14. feb. 2019 10:26 - Sist endret 5. juni 2020 14:04