Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) - Medlemmer våren 2018

Faste representanter:

 • Elisabeth Wenger-Hagene, fakultetets hovedverneombud samt verneombud IOR
 • Morten Slind Olsen, arbeidstakerrepresentant, verneombud Fakultetsadministrasjonen 
 • Oddrun Rangsæter, assisterende fakultetsdirektør (leder av LAMU 2018)
 • Teis Daniel Kjelling, kontorsjef SMR
 • Lars Botten, seksjonssjef økonomiseksjonen
 • Thea Rabe, studentrepresentant (oppnevnt av Juridisk studentutvalg)

Vararepresentanter:

 • Kristine Nybø, verneombud IKRS (vara for Elisabeth Wenger-Hagene)
 • Bjørn Sigurdsøn, studentrepresentant (oppnevnt av Juridisk studentutvalg)

Observatører med talerett:

 • Finn Arnesen, verneombud NIFS
 • Stephanie Schmölzer, verneombud IOR / Pluri Courts
 • Mona Østvang Ådum, verneombud IfP
 • Christian Boe Astrup, verneombud SMR
 • Ken Jansen, områdeleder Eiendomsavdelingen, driftsområde sentrum
 • Christine Skogrand Havgar, læringsmiljøkontakt ved fakultetet (i administrasjonen/Studieseksjonen)
 • Trine Evensen, fakultetets kontaktperson I Enhet for bedriftshelsetjeneste

 

Sekretær: Kari Hegerstrøm

Publisert 16. jan. 2018 08:26 - Sist endret 2. mai 2018 11:13