English version of this page

Ledige stillingar

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

  • Postdoktor i kriminologi
    Avdeling: Institutt for kriminologi og rettssosiologi
    Fakultet: Det juridiske fakultet
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 15. januar 2019

Teknisk-administrative stillingar

Ingen ledige stillingar.

Studentstillingar - vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i mai og desember kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut etter som dei vert ledige.