Ledige studentstillingar

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Det er ledig en stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) innen likestillings- og diskrimineringsrett for inntil ett år ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfrist er 5.mars 2020. Intervjuer med aktuelle kandidater gjennomføres så langt mulig mandag 9.mars. 

Stillingen er finansiert av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

1-2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart høsten 2020 er ledige ved Institutt for offentlig rett med søknadsfrist 5.mars 2020. Intervjuer med aktuelle kandidater gjennomføres mandag 9.mars.

Institutt for privatrett lyser ut 1 stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) innen sentral formuerett, med oppstart i august 2020 og avslutning i mai 2021.

Søknadsfrist er 5. mars 2020.

Institutt for privatrett lyser ut 2-3 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) med oppstart i august 2020 og avslutning i mai 2021. 

Søknadsfrist er 5. mars 2020

Two positions available as research assistant in the UiO:Nordic project Futuring Sustainable Nordic Business Models (Futuring Nordics)

Application deadline is 5 March 2020. 

Det lyses ut to ledige stillinger som vitenskapelig assistent i prosjektet UiO:Norden - Futuring Sustainable Nordic Business Models (Futuring Nordics)

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) innen energirett fra høsten 2020? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) innen energirett fra høsten 2020? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er torsdag 5. mars 2020

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høsten 2020 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Søknadsfrist er 5. mars 2020

Tjene pengar og byggje nettverk medan du skriv masteroppgåva?

Våre stillingar som vitskapeleg assistent med tilsetting frå haustsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 5. mars 2020

For alle stillingene gjelder: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Stortingets utredningsseksjon har ledig stilling fra høstsemestret 2020 som studentstipendiat for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Havbruk er viktig for Norge. Nordisk institutt for sjørett søker en student som skal skrive stor masteravhandling (60 poeng) fra høstsemestret 2020

Søknadsfrist er 12. september 2019

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halvdagsstilling for studenter ledig fra høsten 2020 

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Ved Senter for europarett er det ledig to halve stillinger som vitenskapelig assistent fra høsten 2020. 

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har i flere tiår utarbeidet domstolreferater på norsk fra Den europeiske menneskerettighetesdomstolen (EMD) i Strasbourg. Senteret har et langvarig samarbeid med stiftelsen Lovdata om dette prosjektet. Vi publiserer et måndelig nyhetsbrev "EMD-bulletin" med domstolsreferater og oversikt over de siste viktigste avgjørelser fra domstolen.