Utlyste studentstillinger

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Publisert 14. nov. 2017 13:59
Publisert 6. sep. 2017 15:07

Vi søker 1-2 studenter til deltidsstilling på Infosenteret ved Det juridiske fakultet.

Publisert 24. aug. 2017 11:28

Søknadsfrist 13. september 2017

Det lyses ut 3-4 stillinger som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett

Publisert 13. juni 2017 08:42

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere.

Publisert 16. mars 2017 15:15

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere som kan tiltre umiddelbart.