Ledige studentstillingar

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 12. september 2019

Institutt for privatrett lyser ut én stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) til prosjektet Judges under Stress (JuS).  

Søknadsfrist: 12. september 2019

Institutt for privatrett lyser ut 3-4 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) med oppstart i januar 2020 og avslutning i januar 2021. 

Studenter på emnet JUS5505 - Empiriske rettsstudier kan søke stipend for prosjektet som skal gjennomføres på emnet.

Are you interested in conducting research on legal aspects of the use of robots? The Norwegian Research Center for Computers and Law (NRCCL) at the Department of Private Law, University of Oslo has one to two positions available as research assistant within the project “Vulnerability in the Robot Society” (VIROS).

Det er ledig stilling som vitenskapelig assistent på prosjektet Den digitale jurist, med snarlig tiltredelse. Søknadsfristen er mandag 8. april.

1-2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart høsten 2019 er ledig ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er torsdag 7. mars 2019.

Vil du skrive stor masteroppgave (60p.) fra høsten 2019?

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Da er dette stillingen for deg!

Er du interessert i rammevilkårene for forvaltning av areal og ressurser i kystsonen, på tvers av sektorer og styringsnivåer?

Da er dette stillingen for deg!

Forskergruppe i naturressursrett har en ledig halvdagsstilling fra høsten 2019.

Stillingen kan søkes av studenter som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er 7. mars 2019

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) fra høsten 2019? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist er 7. mars 2019

Ved Nordisk institutt for sjørett er en halvdagsstilling for studenter ledig fra høsten 2019 

Søknadsfristen er 7. mars 2019

Havbruk er viktig for Norge. Nordisk institutt for sjørett søker en student som skal skrive stor masteravhandling (60 poeng) fra høstsemestret 2019.

Søknadsfrist er 7. mars 2019

Stortingets utredningsseksjon har ledig stilling fra høsten 2019 som studentstipendiat for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er 7.mars 2019

Høyesteretts juridiske utredningsenhet har ledig stilling som studentutreder fra høsten 2018 for en juridisk student som skal skrive 60 poengs masteroppgave.

Søknadsfrist er 7. mars 2019

Ved Senter for europarett er det ledig to halve stillinger som vitenskapelig assistent fra våren 2019. 

Søknadsfristen er 7. mars 2019

Er du interessert i energi, miljø og klima?

Har du lyst til å skrive stor masteroppgave (60 p) fra august 2019? Da er dette stillingen for deg!

Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett høsten 2019 er nå besatt.

 

Stillinger for vårsemestret 2020 blir lyst ut i september 2019.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Skal du skrive 60p masteroppgave i høst? Da er dette stillingen for deg!

Søknadsfrist 7. mars 2019