Ledige studentstillingar

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Two positions as research assistant – each is a 40% position – are vacant at the Centre from March 2020 to December 2020. Each position might be prolonged for up to two years in total – pending on future needs and budget approval. The research assistants will work with the Nordic Journal for Human Rights (NJHR), and the three Research Groups, which are (co)chaired by employees at the Centre, as well as with other internal and external academic activities organized by the Centre. The ideal candidate has previous knowledge and an interest in the field of human rights and academic interest in the field of research covered by the Research Groups and the Centre.

Tjene pengar og byggje nettverk medan du skriv masteroppgåva?

Våre stillingar som vitskapeleg assistent med tilsetting frå haustsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 5. mars 2020

For alle stillingene gjelder: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Stortingets utredningsseksjon har ledig stilling fra høstsemestret 2020 som studentstipendiat for en juridisk student som skal skrive stor masteroppgave (60 poeng).

Søknadsfristen er torsdag 5. mars 2020

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har i flere tiår utarbeidet domstolreferater på norsk fra Den europeiske menneskerettighetesdomstolen (EMD) i Strasbourg. Senteret har et langvarig samarbeid med stiftelsen Lovdata om dette prosjektet. Vi publiserer et måndelig nyhetsbrev "EMD-bulletin" med domstolsreferater og oversikt over de siste viktigste avgjørelser fra domstolen.