Ledige studentstillingar

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

1-2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart høsten 2020 vil bli lyst ut ved Institutt for offentlig rett med søknadsfrist i mars 2020. Intervjuer gjennomføres kort tid etter søknadsfristen.

The Digital Courtroom skal bli en online læringsplattform for jusstudenter. Insj UiO i samarbeid med CELL søker jusstudent til utviklingsteamet.

Tjene penger og bygge nettverk mens du skriver masteroppgaven?

Våre vit.ass.-stillinger med tilsetting fra vårsemestret 2020 har søknadsfrist torsdag 12. september 2019. 

For alle stillingene gjelder: God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk. UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er en forutsetning.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke. 

Søknadsfrist: 12. september 2019

Institutt for privatrett lyser ut én stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) til prosjektet Judges under Stress (JuS).  

Søknadsfrist: 12. september 2019

Institutt for privatrett lyser ut 3-4 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) med oppstart i januar 2020 og avslutning i januar 2021. 

Studenter på emnet JUS5505 - Empiriske rettsstudier kan søke stipend for prosjektet som skal gjennomføres på emnet.

Are you interested in conducting research on legal aspects of the use of robots? The Norwegian Research Center for Computers and Law (NRCCL) at the Department of Private Law, University of Oslo has one to two positions available as research assistant within the project “Vulnerability in the Robot Society” (VIROS).