Utlyste studentstillinger

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Publisert 6. sep. 2017 15:07

Vi søker 1-2 studenter til deltidsstilling på Infosenteret ved Det juridiske fakultet.

Publisert 29. aug. 2017 15:55

Det lyses ut 1-2 stillinger  som vitenskapelig assistent innenfor klarspråk-prosjektet ved Det juridiske fakultet. Instituttplassering vil bli avgjort senere, basert på studentens temavalg og ønsker.

Publisert 29. aug. 2017 10:59

1-2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) med oppstart våren 2018 lyses ut for inntil ett år ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er 13. september. Intervjuer gjennomføres 21. september.

Publisert 24. aug. 2017 11:28

Søknadsfrist 13. september 2017

Det lyses ut 3-4 stillinger som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett

Publisert 13. juni 2017 08:42

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere.

Publisert 16. mars 2017 15:15

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere som kan tiltre umiddelbart.