Ledige studentstillingar

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Har du lyst til å skrive masteroppgave om Big Data eller teknologi og juss, og arbeide i et solid juridisk miljø?  Søknadsfristen er mandag 2. juli.

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere hvert semester.

For å kunne bli veileder kreves det avlagt eksamen i JUS3111 med gode karakterer i samtlige juridiske fag. Det er en fordel om søkerne har erfaring som oppgaveretter.

Are you interested in conducting research on legal aspects of cybersecurity? The Norwegian Research Center for Computers and Law (NRCCL) at the Department of Private Law, University of Oslo has one to two positions available as research assistant within the project “Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law” (SIGNAL)