Ledige studentstillingar

Her finn du ledige studentstillingar ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 7. mars 2019

Institutt for privatrett lyser ut 3 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) med oppstart i august 2019 og avslutning i juni 2020. 

1-2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart høsten 2019 er ledig ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er torsdag 7. mars 2019.