Student-IT søker nye medarbeidere

Student-IT søker etter to nye studentmedarbeidere med tiltredelse i august 2022. Studenter på 1. og 2. studieår oppfordres særlig til å søke. Søknadsfrist 29. juli 2022

Student-IT er en del av Infosenteret ved Det juridiske fakultet og er underlagt Seksjon for informasjonsteknologi. Infosenteret er lokalisert i 2. etasje i Domus Juridica.

Vi er fakultetets IT-tjeneste for studenter, og består av 10 studentveiledere som bistår studenter med bruk av de ulike IT-tjenestene ved fakultetet gjennom support og kurs.

Alle veiledere ved Student-IT er studenter ved fakultetet. Det er nødvendig med en viss brukererfaring innen IT, men det stilles ingen krav til formell kompetanse. Erfaringen kan være opparbeidet ved bruk eller på andre måter. Servicefunksjonen er en sentral del av veileders ansvar, slik at en positiv og pedagogisk innstilling tillegges vekt. Nye veiledere blir tilbudt intern kursing og opplæring.

Lønn og arbeidsforhold

Veilederne har én vakt på seks timer per uke, med mulighet for frivillige ekstravakter. De faste vaktene er enten 08:00 til 14:00, eller 14:00 til 20:00. Veilederne holder også kurs for andre studenter på fakultetet, og søkere må påregne noe kursvirksomhet.

Stillingen lønnes fra trinn 35 til 40 etter Statens lønnsregulativ, avhengig av ansiennitet ved Student-IT. Veilederne har også tilgang på tekjøkken og fri utskriftskvote.

Les mer om Student-IT

Har du spørsmål, kontakt leder Olav Benum på tlf. 48 35 54 51 eller epost

Slik søker du

Fullstendig søknad med CV og eventuelle attester sendes som én samlet PDF-fil innen 29. juli 23:59. Du kan sende filene på en sikker måte via tjenesten filesender.uio.no. Sett som mottager o.k.t.benum@student.jus.uio.no

Kun elektroniske søknader mottas. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Intervjuer vil gjennomføres 2. august i Domus Juridica. Opplæring og første arbeidsvakt gjennomføres første uken i august.

Publisert 17. juni 2022 15:01 - Sist endret 17. juni 2022 15:01