Øvrige valg ved fakultetet

Det foretas valg av instituttleder, nestleder og instituttråd ved instituttene. Valgperiodene varierer.

Juridisk studentutvalg og øvrige fagutvalg for studenter organiserer sine egne valg.