English version of this page

Dekanvalget 2019 – kandidatene presenterer seg

For første gang i fakultetets historie stilles ansatte og studenter overfor et valg mellom to dekanteam som ønsker å lede fakultetet i valgperioden 2020 – 2023.

Stemmegivning

Valget er åpent mellom kl. 08.00 18. oktober og kl. 10.00 25. oktober. Valget er elektronisk (eValg) og dette valget er pilot for en ny versjon av den nettbaserte valgløsningen ved UiO.

Stem

Kandidatene

To dekanteam stiller til valg, ledet av henholdsvis Raghild Hennum og Trine-Lise Wilhelmsen.

Hennum-dekanatets plattform Wilhelmsen-dekanatets plattform

 

Tidsplan for dekanvalget 2019

Publisert 9. sep. 2019 12:41 - Sist endra 17. okt. 2019 17:34