Fakultetsstyrevalg

Ansatte og studenter velger dekan og fakultetsstyre ved Det juridiske fakultet hvert fjerde år. Inneværende valgperiode går fra 1/1-2016 til 31/12-2019. 

Representanter for midlertidig ansatte og studentrepresentanter har  funksjonstid på ett år, for disse er det årlige valg.

Det kan og holdes suppleringsvalg ved behov.