English version of this page

Valg til fakultetsstyret

Fakultetsstyret har en funksjonstid på fire år, med unntak av representanter for midlertidig ansatte og studentrepresentanter som har funksjonstid på ett år.

Høsten 2019 skal det velges nytt fakultetsstyre for perioden 1/1-2020 – 31/12-2023.

Valg av studentrepresentanter

Valget er åpent mellom 13. desember  kl. 11.00 og 19. desember kl. 12.00.

Avgi stemme                Kandidatene

Disse er valgt

Styremedlemmer for teknisk-administrativt og fast vitenskapelig ansatte er valgt.

Når stemmer jeg?

Valget har stengt for teknisk-administrativt og fast vitenskapelig ansatte. Valg for studenter og midlertidig ansatte er åpent fra 13. til 19. desember.

Hvem skal velges

  1.  2 representanter og 4 rangerte vararepresentanter av og blant vitenskapelig ansatte i faste stillinger.
  2. 1 representant og 2 rangerte vararepresentanter av og blant de teknisk-administrativt ansatte.
  3. 1 representant og 2 rangerte vararepresentanter av og blant vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger.
  4. 1 representant og 2 rangerte vararepresentanter av og blant fakultetets studenter.

  Tidsplan for styrevalget 2019

  Valgene for fast vitenskapelige og teknisk administrative gjennomføres i november, midlertidig vitenskapelige og studentene har utsatt forslagsfrist til 9. desember med påfølgende valg rett før jul.

  • 11. november

   • Frist for å melde kandidater
  • 18. november

   • Kandidatene presenteres
  • 21. november

   • Elektronisk valg åpner for fast vitenskapelige og teknisk-administrative
  • 28. november

   • Elektronisk valg stenger
  • 29. november

  • 9. Desember

  • 13. desember

   • Elektronisk valg åpner for midlertidig vitenskapelige og studenter
  • 19. desember

   • Elektronisk valg stenger for midlertidig vitenskapelige og studenter
  • 20. desember

   • Valgresultatet kunngjøres for midlertidig vitenskapelige og studenter
  • 1. januar 2020

   • Nytt styre tiltrer

  Suppleringsvalg

  Det avholdes suppleringsvalg for alle valggruppene ved behov i valgperioden. For studenter og vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling avholdes årlige valg.

  Publisert 15. okt. 2019 14:03 - Sist endra 13. des. 2019 16:34