English version of this page

Valgmøte med presentasjon av dekanteamene

De to dekanteamene presenterer seg og stiller til debatt. Debatten ledes av Aslak Bonde.

I nettskjema kan du stille anonyme spørsmål til kandidatene.

Valgmøtet er åpent for studenter og ansatte ved fakultetet, og det oppfordres til å stille spørsmål til kandidatene.

Presse er velkommen til å dekke møtet.

Presentasjon av kandidatene

De to dekanteamenes plattform og presentasjon av kandidatene til vervene som dekan og prodekaner for henholdsvis studier og forskning ligger på fakultetets nettsider.

Informasjon om valget

Tidsplanen for valget ligger også på valgsidene. Valget gjennomføres elektronisk.

Publisert 26. sep. 2019 09:27 - Sist endra 4. okt. 2019 08:34