Pressefoto

Alt materiale som ligg på nettsidene til Universitetet i Oslo er verna av Åndsverklova og kan ikkje brukast opp att med mindre løyve er henta inn frå opphavsmann eller rettshavar.

Materiale som er tydeleg merkt med løyve til bruk, kan brukast vederlagsfritt og utan førehandsløyve så lenge ein oppgjev kjelda. Om ikkje opphavsmann eller rettshavar til materialet er oppgjeve, er Universitetet i Oslo (UiO) kjelde.

Spørsmål kan rettast til webredaktør ved UiO.