Strategi 2030 - Det juridiske fakultet

Våren 2021 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030. Fakultetets strategi er en del av UiOs Strategi 2030.

Høring

I perioden 15. mars til 20. april kunne ansatte og studenter komme med sine høringsinnspill til strategiutkastet (PDF). 

Høringsinnspillene er samlet i et dokument (PDF).

Når høringsfristen er ute, vil arbeidsgruppen, som har utarbeidet forslaget, utarbeide et endelig forslag på bakgrunn av høringsinnspillene.

Høringsdokumentene

Arbeidsgruppens medlemmer

Ragnhild Hennum, Ole Kristian Fauchald, Runar Hilleren Lie, Odd Erik Pedersen, Aksel Kolstad, Bjørn Erik Thon og May-Len Skilbrei.

Fasene i strategiarbeidet

Strategiprosessen følger denne tidsplanen våren 2021

  • 16. mars: Strategiutkast sendes ut på høring.
  • 20. april: Høringsfrist.
  • April/Mai: Arbeidsgruppen bearbeider høringsinnspillene.
  • 26. mai: Arbeidsgruppens forslag diskuteres i instituttledermøtet.
  • 4. juni: Arbeidsgruppens forslag drøftes med tillitsvalgte.
  • 17. Juni: Fakultetsstyret vedtar strategien.