Strategi 2030 - Det juridiske fakultet

Våren 2021 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030.

Fakultetets strategi er en del av UiOs Strategi 2030.