Strategi 2030 - Det juridiske fakultet

Våren 2020 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030.

Fakultetets strategi er en del av UiOs Strategi 2030.

Fasene i strategiarbeidet

Fakultetets prosess er noe forskjøvet i forhold til UiOs sentrale prosess, noe som gir fakultetet muligheten til å foreta justeringer underveis.

Behandling i fakultetsstyret

UiOs nettsider om Strategi 2030

Ønsker du å følge strategiprosessen? Våre ansattnettsider om Strategi2030 er åpne: