Personer med emneord «Arbeidsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Marianne Jenum Hotvedt Hotvedt, Marianne Jenum Professor +47-22859721 m.j.hotvedt@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Bilde av Stein Evju Evju, Stein Professor emeritus +47-22859325 +47-90982695 stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Bilde av Anne-Beth Meidell Engan Engan, Anne-Beth Meidell Stipendiat 920 820 18 a.b.engan@jus.uio.no Arbeidsrett, Erstatningsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Sivilprosess
Bilde av Andreas Mobråthen Mobråthen, Andreas Førstekonsulent +47 22850016 andreas.mobrathen@jus.uio.no Personaladministrasjon, Rekruttering, Arbeidsrett
Bilde av Henning Jakhelln Jakhelln, Henning Professor emeritus henning.jakhelln@jus.uio.no Arbeidsrett, Forvaltningsrett, Utdanningsrett
Bilde av Kirsten Ketscher Ketscher, Kirsten Professor emerita +47-22850066 kirsten.ketscher@jus.uio.no kirsten.ketscher@jur.ku.dk Kvinnerett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Velferdsrett
Bilde av Vibeke Blaker Strand Strand, Vibeke Blaker Forskningsdekan +47 22842092 +47 90204160 v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Bilde av Helga Aune Aune, Helga Førsteamanuensis II helga.aune@jus.uio.no Utdanningsrett, Arbeidsrett, Likestilling
Bilde av Johann Mulder Mulder, Johann Professor +47 22859618 johann.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Folkow, Eva Viktoria Stipendiat +47 22845842 +46-738264779 e.v.folkow@jus.uio.no Arbeidsrett
Bilde av Hanna Vik Furuseth Furuseth, Hanna Vik Stipendiat +47 22859725 47069887 h.v.furuseth@jus.uio.no Arbeidsrett, Europarett
Bilde av Trygve Gudmund Harlem Losnedahl Losnedahl, Trygve Gudmund Harlem Stipendiat +47 22859744 +4748203048 t.g.h.losnedahl@jus.uio.no EØS-rett, Offentlige anskaffelser, Arbeidsrett