Personer med emneord «Tingsrett/dynamisk tingsrett»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Knut Sande Sande, Knut Universitetslektor +47 22859550 +47 47905075 47905075 knut.sande@jus.uio.no obligasjonsrett, Avtalerett, Tingsrett/dynamisk tingsrett, Selskapsrett