Eksamensseksjonen

Eksamensseksjonen er ansvarlig for

- planlegging og avvikling av eksamen ved fakultetet - ansvarlig for utstedelse av grader og vitnemål. - sekretæransvar for PMR - studieveiledning

Ansvarsfelt fremgår av informasjonen om hver enkelt medarbeider.