Anne Margit Tvenge

Rådgiver
Bilde av Anne Margit  Tvenge
Telefon 22859803
Brukernavn
Besøksadresse Domus Academica (Urbygningen) Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Arbeidsområder

  • Læringsmiljøkontakt
  • Studieveiledning
  • Opptak til valgemner på masternivå
  • Konvertering av eldre studieretter
  • Inndragelse av studieretter
  • Søknader om permisjon og reduserte krav til studieprogresjon
  • Søknader om utsatt studiestart
  • Søknader om fritak for 1.-4. studieår
  • Utviklings- og utredningsoppgaver
  • Diverse saksbehandling
Emneord: Studieadministrasjon, Eksamen, digital eksamen
Publisert 19. aug. 2010 09:29 - Sist endret 28. mars 2019 11:15