Axel Hjelme

Seniorkonsulent - Eksamensseksjonen
Telefon +47-22859854
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Academica 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvarlig for JUR5060
  • Eksamensansvarlig for engelske valgemner
  • Godksriving av eksterne valgemner
  • Fakultetskoordinator for Inspera
Publisert 15. mai 2015 10:42 - Sist endret 15. nov. 2018 16:10