Axel Hjelme

Seniorkonsulent - Eksamensseksjonen
Telefon +47 22859854
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Organisasjonssekretær i NTL UiO.

 

Publisert 15. mai 2015 10:42 - Sist endret 3. mars 2020 09:56