Axel Hjelme

Seniorkonsulent - Eksamensseksjonen
Telefon +47 22859854
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvarlig for JUR5060
  • Eksamensansvarlig for engelske valgemner
  • Godksriving av eksterne valgemner
  • Fakultetskoordinator for Inspera
Publisert 15. mai 2015 10:42 - Sist endret 15. nov. 2018 16:10