Kanboiyib Konlan

Førstekonsulent
Telefon 22 85 93 47
Brukernavn

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvarlig for 4.studieår
  • Eksamensansvarlig  - planlegging og avvikling av eksamen for 4.studieår
  • Egnethetsprøven
  • Engasjerer sensorer til masterstudiet
  • KRIM og RSOS-emner i samarbeid med IKRS
  • Innpassing av ex.phil./ex.fac
  • Privatistgebyr

 

Publisert 4. apr. 2018 09:16 - Sist endret 10. apr. 2019 14:33