Kanboiyib Konlan

Førstekonsulent
Telefon 22 85 93 47
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvarlig for 4.studieår
  • Eksamensansvarlig  - planlegging og avvikling av eksamen for 4.studieår
  • Egnethetsprøven
  • KRIM og RSOS-emner i samarbeid med IKRS
  • Innpassing av ex.phil./ex.fac
  • Privatistgebyr

 

Publisert 4. apr. 2018 09:16 - Sist endret 21. feb. 2020 14:51