Shevonne Carmelite Baterna Aradillos

Førstekonsulent - Eksamensseksjonen
Telefon +47 22850008
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for statsvitenskap (Student)

Arbeidsområder:

  • Eksamen for engelskspråklige valgemner
  • Innpassing av valgemner
  • Klagesensur (valgemner)
  • Utsatt prøve (valgemner) 

Bakgrunn:

  • MSc Development Studies (2019)
  • BA Peace Studies and International Relations (2017) 
Emneord: Engelskspråklige valgemner
Publisert 9. mars 2021 09:15 - Sist endret 16. apr. 2021 12:47