IT-seksjonen

For å komme i kontakt med IT-seksjonen kan du sende epost til it-seksjonen@jus.uio.no.