IT-seksjonen

For kontakt, send e-post til it-hjelp@jus.uio.no eller ring 22850001.

Personer 1 - 8 av 8
Navn Telefon E-post Emneord
Frantzen, Kjetil Kjørholt Senioringeniør +47 22859444 +47 95041429 k.k.frantzen@jus.uio.no
Bilde av Mahaindran Mahadevan Mahadevan, Mahaindran Overingeniør +47 22850143 mahaindran.mahadevan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester
Bilde av Andre Nilsen Nilsen, Andre Senioringeniør +47 22859722 andre.nilsen@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester
Bilde av Odd Erik Pedersen Pedersen, Odd Erik Senioringeniør +47 22850014 +47 99223220 o.e.pedersen@jus.uio.no AV-tjenester, IT i undervisning
Bilde av Tor Inge Rosvoll Rosvoll, Tor Inge Seksjonssjef +47 22850015 +47 99223219 t.i.rosvoll@jus.uio.no
Bilde av Terje Tolleshaug Tolleshaug, Terje Overingeniør +47 40553371 +47 40553371 terje.tolleshaug@jus.uio.no AV-tjenester, IT i undervisning, IT-tjenester, Hybrid undervisning
Bilde av Frode Vogelsang Vogelsang, Frode Overingeniør +47 22850025 +47 45277089 frode.vogelsang@jus.uio.no
Bilde av Øystein Wollan Wollan, Øystein Overingeniør +47 22842023 +47 46636140 oystein.wollan@jus.uio.no AV-tjenester, IT-tjenester, Studentmaskiner, IT-kontakt studentorganisasjoner