IT-seksjonen

For å komme i kontakt med IT-seksjonen kan du sende epost til it-hjelp@jus.uio.no eller ringe 22850001.