Kjetil K. Frantzen

Overingeniør - IT-seksjonen
English version of this page
Telefon +47 22859444
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Publisert 21. jan. 2020 09:29 - Sist endret 31. jan. 2020 15:44