Kjetil Kjørholt Frantzen

Overingeniør - IT-seksjonen
English version of this page
Telefon +47 22859444
Mobiltelefon +47 95041429
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Publisert 21. jan. 2020 09:29 - Sist endret 11. nov. 2021 14:13