Kari Amby Røine Hegerstrøm

Rådgiver - IT-seksjonen
Bilde av Kari Amby Røine Hegerstrøm
Telefon +47-22859349
Mobiltelefon +47-93428689
Rom 349, Domus Nova
Brukernavn
Besøksadresse IT-seksjonen 3. etasje Domus Nova St. Olavs plass 5
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

HMS- og beredskapsrådgiver og eiendomskoordinator ved Det juridiske fakultet 
 

 • HMS-koordinator og beredskapskoordinator
  - Bistå fakultetsledelsen i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet (koordinere, etablere, utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet)
  - Rapportere til ledelsen og holde ledelsen løpende informert om vesentlige forhold som angår arbeidet med HMS
  - utarbeide/vedlikeholde lokal beredskapsplan, tiltakskort, se til at fakultetet har tilpassede ROS-analyser, organisere beredskapsøvelser
 • Eiendomskoordinator. Fakultetsansvarlig for oppfølging av drift og forvaltning av bygningene
  - herunder fakultetets kontaktperson i forhold til Eiendomsavdelingen (lokalt og sentralt) i saker som omhandler bygningene, f.eks. ekstraordinære forhold ved vanlig drift, flytteprosesser og rehabilitering.
 • Sekretær for fakultetets arbeidsmiljøutvalg
 • Medlem i fakultetets beredskapsgruppe
 • Medlem i UiOs nettverk for lokale HMS-koordinatorer
 • Medlem i UiOs nettverk for lokale beredskapskoordinatorer
 • Administrering og koordinering av enkelte møter og arrangementer på fakultetet

Verv:

 • Lokal tillitsvalgt på JUS for Parat (fra 2016).

 • Styremedlem Parat UiO (fra 2016). (Styret samt arrangementer og medlemsaktiviteter.)

Bakgrunn

Tilsatt ved Det juridiske fakultet fra februar 2012. Arbeidet ved UiO (Det medisinske fakultet) siden 1995, som HMS-koordinator fra 2010.

Emneord: HMS, Beredskap, Brannvern, Eiendomsforvaltning, Sikkerhet, Politianmeldelser, Flytting, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat
Publisert 17. feb. 2012 14:05 - Sist endret 14. mai 2018 12:45