Kari Amby Røine Hegerstrøm

Rådgiver - IT-seksjonen
Bilde av Kari Amby Røine Hegerstrøm
Telefon +47 22859349
Mobiltelefon +47 93428689
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

HMS- og beredskapsrådgiver og eiendomskoordinator ved Det juridiske fakultet 

Hovedoppgaver:

 • Eiendomskoordinator. Fakultetsansvarlig for oppfølging av drift og forvaltning av bygningene. Fakultetets kontaktperson i forhold til Eiendomsavdelingen (lokalt og sentralt) i saker som omhandler bygningene, f.eks. ekstraordinære forhold ved vanlig drift, flytteprosesser og rehabilitering.
 • HMS-koordinator og beredskapskoordinator
  - Bistå fakultetsledelsen i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet (koordinere, etablere, utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet)
  - Rapportere til ledelsen og holde ledelsen løpende informert om vesentlige forhold som angår arbeidet med HMS
  - utarbeide/vedlikeholde lokal beredskapsplan, tiltakskort, se til at fakultetet har tilpassede ROS-analyser, organisere beredskapsøvelser
 • Sekretær for fakultetets arbeidsmiljøutvalg
 • Medlem i fakultetets beredskapsgruppe
 • Medlem i UiOs nettverk for lokale HMS-koordinatorer
 • Medlem i UiOs nettverk for lokale beredskapskoordinatorer
 • Administrering og koordinering av enkelte møter og arrangementer på fakultetet

Verv:

 • Daglig leder og utleieansvarlig samt styremedlem for Feriestiftelsen for Universitetsansatte i Oslo (fra 2021).

 • Lokal tillitsvalgt på JUS for Parat (fra 2016).

 • Styremedlem Parat UiO (fra 2016, gjenvalgt frem til 2022). (Styret samt arrangementer, medlemsaktiviteter, informasjon og kommunikasjon)

Bakgrunn

Tilsatt ved Det juridiske fakultet fra februar 2012. Arbeidet ved UiO (Det medisinske fakultet) siden 1995, som HMS-koordinator fra 2010.

Emneord: Eiendomskoordinator, HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Sikkerhet, Post, Postfordeling, Flytting, Parkering, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat, Smittevern, Feriestiftelsen, Hytter, Hvaler
Publisert 17. feb. 2012 14:05 - Sist endret 14. jan. 2022 19:46