Kari Hegerstrøm

Rådgiver - IT-seksjonen
Bilde av Kari Hegerstrøm
Telefon +47 22859349
Mobiltelefon +47 93428689
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

HMS- og beredskapsrådgiver og eiendomskoordinator ved Det juridiske fakultet 

Hovedoppgaver:

 • Eiendomskoordinator. Fakultetsansvarlig for oppfølging av drift og forvaltning av bygningene. Fakultetets kontaktperson i forhold til Eiendomsavdelingen (lokalt og sentralt) i saker som omhandler bygningene, f.eks. ekstraordinære forhold ved vanlig drift, flytteprosesser og rehabilitering.
 • HMS-koordinator og beredskapskoordinator
  - Bistå fakultetsledelsen i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet (koordinere, etablere, utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet)
  - Rapportere til ledelsen og holde ledelsen løpende informert om vesentlige forhold som angår arbeidet med HMS
  - utarbeide/vedlikeholde lokal beredskapsplan, tiltakskort, se til at fakultetet har tilpassede ROS-analyser, organisere beredskapsøvelser
 • Sekretær for fakultetets arbeidsmiljøutvalg
 • Medlem i fakultetets beredskapsgruppe
 • Medlem i UiOs nettverk for lokale HMS-koordinatorer
 • Medlem i UiOs nettverk for lokale beredskapskoordinatorer
 • Administrering og koordinering av enkelte møter og arrangementer på fakultetet

Verv:

 • Lokal tillitsvalgt på JUS for Parat (fra 2016).

 • Styremedlem Parat UiO (fra 2016, gjenvalgt frem til 2022). (Styret samt arrangementer, medlemsaktiviteter, informasjon og kommunikasjon)

 • Styremedlem Feriestiftelsen for Universitetsansatte i Oslo (fra 2021). Drift og utleie fra høsten 2021.

Bakgrunn

Tilsatt ved Det juridiske fakultet fra februar 2012. Arbeidet ved UiO (Det medisinske fakultet) siden 1995, som HMS-koordinator fra 2010.

Emneord: Eiendomskoordinator, HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Sikkerhet, Flytting, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat, Smittevern, Feriestiftelsen
Publisert 17. feb. 2012 14:05 - Sist endret 2. juni 2021 14:24