Lisbet Fagerli

Førstekonsulent - Økonomiseksjonen
Bilde av Lisbet Fagerli
Telefon +47 22859338
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

 

  • Regnskapsoppfølging av SMR
  • HR-bilag på prosjekter SMR
  • Budsjett for ekstern finansierte prosjekter SMR
  • Innkjøp

Bakgrunn

 

Emneord: Regnskap, HR-bilag, EFP, Innkjøp
Publisert 29. aug. 2014 09:34 - Sist endret 11. okt. 2019 13:22