Alexander Schmidt Aarrestad

Arbeidsområder 

 • Regelverksarbeid 
 • Studiestartkoordinator for juridisk fakultet
 • Kontaktperson for studenter med særskilte behov
 • Oppfølgning av studenter med behov for tilrettelegging av studiehverdagen 
 • Fakultetsrepresentant for si-fra nettverket (vara)
 • Søknader om dispensasjon fra forkunnskapskrav
 • Forberedelse av saker til Den sentrale klagenemnd
 • Saksbehandling/oppfølgning av fuskesaker ved fakultetet
 • Klager om formelle feil ved eksamen
 • Diverse særskilt saksbehandling
 • Oppfølging av læringsmiljø
 • Plagiatkontroll (Ouriginal) 
 • Studieveiledning

Bakgrunn

 • Master i rettsvitenskap (2019)

Kontakt

Studieveiledningstimer bookes via Infosenteret

Grunnet hyppig møte- og veiledningsvirksomhet, bør all kontakt over telefon avtales på forhånd via epost. 

Emneord: studieveiledning, forkunnskapskrav, tilrettelegging, studiestart, plagiat, formelle feil, si-fra, Veiledning
Publisert 1. juni 2022 07:54 - Sist endret 21. okt. 2022 13:23