Studieseksjonen

Opptak, kvalitetssikring av studiene, undervisningsplanlegging, studieveiledning, infosenteret, innreisende og utreisende studenter.